DSC05061.JPG  

監交人 李召集人 鍾桂

DSC05081.JPG  

團友會前會長 李會長麗玲 致詞

DSC05090.JPG  

團友會 新會長 王會長晉祿 致詞

DSC05124.JPG  

張主任德聰 致詞

DSC05130.JPG  

陳主任委員何家 致詞

DSC05133.JPG  

莊顧問隆昌 致詞

DSC05290.JPG  

合照

DSC05302.JPG  

大合照

 

    全站熱搜

    新北市團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()